Aktiehandel, pengar & investeringar.

Vad är valutahandel?

Något jag själv aldrig ägnat mig åt är valutahandel (om vi räknar bort de gånger jag växlat in valuta för att jag ska åka på en utlandsresa).

Valutahandel handlar kort om att investera att köpa olika valutor i hopp om att den valuta man investerar i ska bli starkare och därmed öka i värda.
Den allra enklaste formen av valutahandel är till exempel om köper du 1 000 EUR för 10 000 SEK (vilket betyder att 1 EUR = 10 SEK) och sedan inväntar att Euron blir starkare. Ökar EUR till 1 EUR = 12 SEK och du sedan säljer dina Euro får du istället 12 000 SEK (1 000 EUR x 12 SEK = 12 000 SEK). Du har därmed tjänat 2 000 SEK.
Detta exempel är ett väldigt grovt exempel, och transaktionsavgifter med mera förkommer ofta.
Valutahandel kan även göras mer komplext genom att man köper och säljer mellan tre eller fler valutor. Men även att köpa och sälja aktier i olika valutor räknas som valutahandel om du köper och säljer aktier i olika valutor.
De vinster (och förluster) men gör i valutahandel ska precis som alla annan handel även redovisas till Skatteverket.

Det vanligaste sättet man möter valutahandel på är de vanliga växlingskontoren där man många gånger växlar pengar inför en utlandsresa. Dessa tar dock ut relativ höga avgifter och för privatpersoner som vill handla med valutor kan en valutamäklare vara att föredra.

Då jag väldigt kort nämnt denna form av handel och själv inte har stor erfarenhet rekommenderar jag den som vill lära sig mer att läsa ForexTradings guide lär dig handla valuta.

Meny