Aktiehandel, pengar & investeringar.

Högräntekonton

I kombination med aktiesparande kompletterar jag även med sparande i högräntekonto.

De högräntekonton som jag använder mig idag är (information om ränta hämtas 2018-04-03):

Räntan är beroende på hur länge du låser dina pengar. Samtliga har dock ett sparkonto där du inte behöver låsa pengarna. Låser du inte pengarna får du den lägsta räntesatsen (6,50, 6,60 och 4,50 % ränta). Låser du pengarna 3 månader, 6 månader, 12 månader (1 år), 24 månader (2 år) eller 36 månader (3 år får du högre ränta.)

Även om du låser pengarna kan du ta ut dem i förtid, men då förlorar du den intjänade räntan.

Samtliga banker är  registrerat hos Finansinspektionen enligt lagen om inlåningsverksamhet (2004:299). De omfattas dock inte av lagen (1995:1571) om insättningsgaranti och de insatta pengarna kan därför förloras om företagen t ex skulle gå i konkurs. Gränsen för hur mycket man får spara på denna typ av högräntekonto är 50 000 kr per bank.

Meny