Aktiehandel, pengar & investeringar.

Finns det en rättvis ekonomi? Finns den goda banken?

Finns det en rättvis ekonomi? Finns den goda banken? Jag tror det.
Här kommer en film från min bank JAK. Jag är medlem, mitt företag Lilon AB är medlem, min mamma är medlem och flera vänner är medlemmar.

"JAK Medlemsbank - För ett rättvist samhälle utan räntor

JAK Medlemsbank verkar för ett samhälle med ekonomiska spelregler som inte skapar klyftor mellan människor och regioner. JAK Medlemsbank är en kooperativ bank, dvs en ekonomisk förening. JAK Medlemsbank har banktillstånd och visar att det går att driva en bankverksamhet som inte bygger på räntor."

Meny