oktober 2013

Vad är valutahandel?

15 oktober 2013

Något jag själv aldrig ägnat mig åt är valutahandel (om vi räknar bort de gånger jag växlat in valuta för att jag ska åka på en utlandsresa). Valutahandel handlar kort om att investera att köpa olika valutor i hopp om att den valuta man investerar i ska bli starkare och därmed öka i värda. Den […]

Läs hela artikeln →

Själv- och ombyggnadstrenden

7 oktober 2013

Något som är viktigt när man väljer aktier är att titta på trender. Dels för att trender kan visa vika aktier som kan tänkas öka i värde och är köpvärda, dels för att trender kan visa vilka aktier som kan tänkas sjunka i värde och därmed bör säljas, alternativt in investeras i. Trenden att bygga […]

Läs hela artikeln →